Foto i Video

Simulacije budućeg izgleda lokacije radova

Postojeće stanje (prije početka radova)


Završna konferencija projekta obnove zadarske rive
Lučka uprava Zadar dobila sve uporabne dozvole za obnovljenu zadarsku rivu
Fotoizvještaj stanja radova 15.07.2023.
Izvještaj o stanju radova – 30.06.2023.
Fotoizvještaj stanja radova 22.05.2023.
Fotoizvještaj i video stanja radova 20.04.2023.
Izvještaj o stanju radova - 31.12.2022.
Fotoizvještaj stanja radova 17.10.2022.
Obavijest o završetku dva dijela zahvata na obnovi zadarske rive
Izvještaj o stanju radova - 30.06.2022.
Izvještaj o stanju radova - 31.05.2022.
Izvještaj o stanju radova – 31.03.2022.
Izvještaj o stanju radova – 28.02.2022.