Foto i Video

Simulacije budućeg izgleda lokacije radova

Postojeće stanje (prije početka radova)


Izvještaj o stanju radova - 31.12.2022.
Fotoizvještaj stanja radova 17.10.2022.
Obavijest o završetku dva dijela zahvata na obnovi zadarske rive
Izvještaj o stanju radova - 30.06.2022.
Izvještaj o stanju radova - 31.05.2022.
Izvještaj o stanju radova – 31.03.2022.
Izvještaj o stanju radova – 28.02.2022.
Izvještaj o stanju radova - 30.11.2021.
Izvještaj o stanju radova – 05.10.2021.