Foto i Video

Simulacije budućeg izgleda lokacije radova

Postojeće stanje (prije početka radova)


Izvještaj o stanju radova - 30.11.2021.
Izvještaj o stanju radova – 05.10.2021.