Izvještaj o stanju radova - 31.05.2022.

Radovi na projektu Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok napreduju vrlo dobro, te su u ovom trenutku ispred predviđenog dinamičkim planom. Od početka radova 29.7.2021. do 31.05.2022. godine izvršeno je ukupno 51% ugovorenih radova, za što je bilo potrebno 41% vremenski predviđenog perioda trajanja.

OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV:

Na Obali kralja Petra Krešimira IV., radovi se izvode istovremeno na 3 dijela:

 • Dio 1 (od zgrade Sveučilišta do zgrade bivšeg hotela Zagreb)
 • Dio 2 (od zgrade bivšeg hotela Zagreb do gata)
 • Dio 4 (od gata do Morskih orgulja)

Stanje radova za dio 1, 2 i 4:

 • Završeni su svi nadmorski i podmorski iskopi
 • Završena je ugradnja svih montažnih „I“ elemenata – ukupno 502 kom
 • Završena je ugradnja svih montažnih blokova „čuvara“ – ukupno 251 kom
 • Završena je izrada svih nadmorskih betonskih zidova u ukupnoj dužini od 750 metara

Kameno popločavanje obale izvodi se na dijelu 1 i 4, te je do 31.5.2022. godine, ugrađeno:

 • 382,00 m2 novih kamenih blokova – obloge obalnog zida
 • 220,00 m' novih kamenih blokova bankine
 • 520,00 m2 novog kamenog opločenja

Pored navedenog, na dijelu 1 obale, izvršena je ugradnja sačuvanog kamena i to:

 • 175,00 m2 kamenih blokova – obloge obalnog zida
 • 117,00 m' kamenih blokova bankine
 • 360,00 m2 kamenog opločenja


Dio 3. radova koji obuhvaća sanaciju i produženje gata za 15 metara, Lučka uprava Zadar planira započeti nakon završetka sezone.


REKONSTRUKCIJA ZAOBALNOG DIJELA LIBURNSKE OBALE

Završeni su gotovo svi radovi na sva 3 dijela Liburnske obale u dužini od 400 m', te su u tijeku završni radovi čišćenja, pospremanja i uređenja gradilišta. Preostaje još za ugraditi energetske ormariće i zaštitne bokobrane. U sklopu radova na Liburnskoj obali, rješena je oborinska odvodnja, izgrađena vodovodna i elektroinstalacijska mreža za potrebe novih energetskih ormarića. Što se tiče kamenog popločenja, isto je izvršeno u cijelosti, te je ugrađeno ukupno:

 • 240,00 m' rubnih kamenih ploča između zaobalnog dijela obale i asfaltnog kolnika
 • 160,00 m' linijske kanalice
 • 400,00 m' novih kamenih poklopnica
 • 1.600,00 m2 novog kamenog opločenja


U sklopu ovog izvještaja nalaze se i fotografije stanja radova proteklog tjedna.

Lučka uprava Zadar ulaže maksimalne napore kako bi opsežni radovi koji se odvijaju u sklopu Projekta Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok u što manjoj mjeri otežavali redovno odvijanje pomorskog prometa, kao i normalnih funkcija i uobičajenog života našega grada, te se ovim putem još jednom zahvaljuje svim građanima, ali i ostalim dionicima na strpljenju koje pokazuju kako bi u konačnici svi zajedno, po završetku radova, mogli uživati u još ljepšoj zadarskoj rivi.