O projektu

Naziv projekta:

Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok

Opis projekta:

Projekt obuhvaća rekonstrukciju obalnog zida Obale kralja Petra Krešimira IV., duljine 905,82 m te širine od 5,0 do 5,6 m, kao i rekonstrukciju (cca. 64,5 m) i dogradnju (u dužini od 15 metara) postojećeg gata. Produženi gat će imati dimenzije kakve je imao kada je izgrađen prije stotinjak godina kao brodsko pristanište. Sukladno projektnoj dokumentaciji, postojeća obilježja prostora neće se mijenjati, te će se uzeti u obzir postojeće stanje u pogledu konfiguracije obale, nagiba i svih korištenih materijala.

Projektom je predviđena i rekonstrukcija zaobalnog dijela Liburnske obale, u duljini od 600 m i širini 5 m. Rekonstrukcija će obuhvatiti sljedeće bitne elemente: uređenje obale, rješavanje oborinske odvodnje, izvedbu tri nova energetska ormarića i njima pripadajuće vodovodne i elektroinstalacijske mreže.

Rekonstrukcija će se, sukladno navedenome, odvijati u tri faze, a rok za dovršetak svih radova je 27 mjeseci.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je rekonstrukcija i dogradnja Obale kralja Petra Krešimira IV., gata i Liburnske obale, na području luke Zadar – Poluotok s ciljem osiguravanja uvjeta za redovito i sigurno održavanje obalnog linijskog pomorskog prometa između Zadra i okolnih otoka, čime će se poboljšati uvjeti za povećanje kvalitete života otočana.

Rekonstrukcija i izgradnja nove zadarske rive

Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja sredstvima EU:

Ukupna vrijednost projekta je 8.957.381,13 EUR (67.489.388,11 HRK), od čega su prihvatljivi troškovi u iznosu od 8.840.419,15 EUR (66.608.138,11 HRK).

Iznos EU doprinosa je 7.514.356,28 EUR (56.616.917,39 HRK).

Iznos nacionalnog doprinosa 1.326.062,87 EUR (9.991.220,72 HRK).

Razdoblje provedbe projekta:

Razdoblje provedbe projekta je od 3.7.2020. do 31.12.2023. g.

Tijek projekta - vremenska linija:


  • Svibanj, 2020. Vlada je na svojoj sjednici donijela Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar, kojom je proširen obuhvat bazena Gradske luke, čime je otvoren prostor prijavi projekta za europska sredstva

  • Srpanj, 2020. Svečano potpisivanje ugovora za projekt obnove zadarske rive. Ugovor su potpisali državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Josip Bilaver i ravnatelj Lučke uprave Zadar, Robert Škifić u prisustvu župana Zadarske županije, Božidara Longina kao i gradonačelnika Grada Zadra, Branka Dukića

  • Siječanj 2021. Potpisan ugovor za usluge vanjske provedbe projekta s tvrtkom Moneo Savjetovanje d.o.o., čija je ponuda u iznosu od 382.122,00 kuna bez PDV-a (477.652,50 kuna s PDV-om) u postupku javne nabave ostvarila najveći broj bodova sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude

  • Veljača, 2021. Potpisan ugovor za usluge promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta s tvrtkom Ross d.o.o, čija je ponuda u iznosu 193.900,00 bez PDV-a (242.375,00 kuna s PDV-om) u postupku javne nabave ostvarila najveći broj bodova sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude

  • Travanj, 2021. Potpisan ugovor za usluge voditelja projekta gradnje za provedbu projekta sa zajednicom ponuditelja AD CON d.o.o. i Exstructa d.o.o., čija je ponuda u iznosu od 577.000,00 kn bez PDV-a (721.250,00 kn s PDV-om) u postupku javne nabave ostvarila najveći broj bodova sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

  • Lipanj, 2021. Potpisan ugovor za usluge stručnog nadzora građenja i Koordinatora II na projektu Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok sa Zajednicom ponuditelja Aniva-Inženjering d.o.o. Zadar; Idassacommerce d.o.o. Zadar; Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Draženko Bovan čija je ponuda u iznosu od 580.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 725.000,00 kn s PDV-om, ostvarila najveći broj bodova sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

  • Lipanj, 2021. Potpisan ugovor za izvođenje građevinskih radova na projektu Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok sa Zajednicom ponuditelja Adriaing d.o.o. sa sjedištem u Kopru, Republika Slovenija i Adriaing d.o.o. Buje čija je ponuda u iznosu od 47.798.253,94 kuna bez PDV-a, odnosno 59.747.817,43 kuna s PDV-om, ostvarila najveći broj bodova sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.