O nama

Rekonstrukcija i izgradnja nove zadarske rive

Lučka uprava Zadar osnovana je 1997. godine, Odlukom Vlade RH koja je donesena na sjednici održanoj 13. veljače 1997. godine, a na snagu je stupila objavom u Narodnim novinama 18. veljače 1997. godine.

Nadležna je za upravljanje, gradnju i korištenja luka otvorenih za međunarodni javni promet koje su zbog svoje veličine i značaja proglašene lukama od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Luke osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku kojima upravlja Lučka uprava Zadar su:

 • luka Zadar – putnička luka
 • luka Gaženica – putnička luka
 • luka Gaženica – teretna luka
 • luka Vela Lamjana – ribarska luka

Osnovne djelatnosti Lučke uprave Zadar su:

 • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
 • gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
 • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
 • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
 • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
 • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
 • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 • drugi poslovi utvrđeni zakonom.