Obnova zadarske rive

Projekt obuhvaća rekonstrukciju Obale kralja Petra Krešimira IV., duljine 905,82 m te širine od 5,0 do 5,6 m, kao i rekonstrukciju (cca. 64,5 m) i dogradnju (u dužini od 15 metara) predmetnog gata. Konačna dimenzija gata će iznositi 80×15 m. Projektom je predviđena i rekonstrukcija zaobalnog dijela Liburnske obale, duljine 600 m, širine 5 m.

Obnova zadarske rive - brošura
Radovi na rekonstrukciji i izgradnji lučke infrastrukture Grad Zadar - Poluotok
Prikaz radova na Obali kralja Petra Krešimira IV. iz zraka
Prikaz radova na Obali kralja Petra Krešimira IV. iz zraka
Radovi na rekonstrukciji i izgradnji lučke infrastrukture Grad Zadar - Poluotok