Usluge voditelja projekta gradnje

Po provedenom postupku javne nabave, te nakon provedenog pregleda i ocjene ponuda, dana 3. ožujka 2021. godine, donesena je Odluka o odabiru ponuditelja za Usluge voditelja projekta gradnje za provedbu projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar - Poluotok”, procijenjene vrijednosti predmeta nabave 1.345.000,00 kn (bez PDV-a).

Ukupno je, u roku za dostavu ponuda, dostavljeno 5 ponuda, te je sukladno kriteriju za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, najveći broj bodova ostvarila Zajednica ponuditelja: AD CON d.o.o. Bana Josipa Jelačića 28/A, 23 000 Zadar, OIB: 35985815579; Exstructa d.o.o., Sortina 1a, 10 000 Zagreb, OIB: 30281373044, vrijednost ponude 577.000,00 kn bez PDV-a;


Izvor: Lučka uprava Zadar