Izvještaj o stanju radova - 30.11.2021.

Radovi na povijesnom projektu Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok napreduju sukladno predviđenom planu. Od početka radova 29.7.2021. do 30.11.2021. godine izvršeno je ukupno 18 % predviđenih radova.

Kako bi našim sugrađanima i svima zainteresiranima pobliže prikazali tijek radova, u nastavku vam donosimo kratak opis izvršenih radova do 30.11.2021. godine, fotogaleriju tijeka radova na Obali kralja Petra Krešimira IV. i Liburnskoj obali, te poseban prikaz radova na Obali kralja Petra Krešimira IV. iz zraka


Rekonstrukcija Obale kralja Petra Krešimira IV.

Dio 1 (od zgrade Sveučilišta do zgrade bivšeg hotela „Zagreb“) u duljini od 288,00 m':

Radovi na demontaži:

 • Demontirane su sve postojeće mornarske stepenice i ograde za ulaz u more
 • Demontirane su sve postojeće kamene kolone – ukupno 8 kom
 • Demontirano je sve postojeće kameno opločenje – ukupno 1.130,00 m2
 • Demontirana je postojeća kamena bankina, bordura i obloga u dužini od 261,00 m'

Zemljani radovi:

 • Izvedeni su svi iskopi (nadmorski, podmorski te razbijanje postojećeg zida) u dužini od 260,00 m'
 • Izrađena je nova tucanička podloga ispod novog temeljnog zida u dužini od 260,00 m'
 • Izrađena je nova rasteretna kamena prizma iza novog temeljnog zida u dužini od 137,00 m'
 • Izrađen je opći nasip iza novog nadmorskog zida u dužini od 137,00 m'

Betonski radovi:

 • Proizvedeni su svi predgotovljeni elementi novog temeljnog zida – ukupno 196 elemenata
 • Od proizvedenih 196 elemenata, ugrađeno je 174 te su svi monolitizirani na licu mjesta.
 • Izvršeno je predopterećenje svih ugrađenih elemenata
 • Izveden je novi nadmorski zid u dužini od 195,00 m'

Kamenoklesarski radovi:

 • U tijeku je proizvodnja novog kamenog opločenja
 • Početak ugradnje kamena je predviđen kroz mjesec prosinac 2021. godine

Dio 2 (od zgrade bivšeg hotela „Zagreb“ do postojećeg gata) u duljini od 273,00 m':

Radovi na demontaži:

 • Demontirane su sve postojeće mornarske stepenice i ograde za ulaz u more
 • Demontirane su sve postojeće kamene kolone – ukupno 7 kom
 • Demontirano je postojeće kameno opločenje – ukupno 1.080,00 m2
 • Demontirana je postojeća kamena bankina, bordura i obloga u dužini od 271,00 m'

Zemljani radovi:

 • Izvedeni su iskopi (nadmorski, podmorski te razbijanje postojećeg zida) u dužini od 154,00 m'
 • Izrađena je nova tucanička podloga ispod novog temeljnog zida u dužini od 154,00 m'

Betonski radovi:

 • Proizvedeno je 115 predgotovljenih elemenata novog temeljnog zida od ukupno 204 za dio 2.
 • Od proizvedenih 115 elemenata, ugrađeno je 100, te su svi monolitizirani na licu mjesta.
 • Izvedeno je predopterećenje ugrađenih elemenata u dužini od 60,00 m'

 

Rekonstrukcija zaobalnog dijela Liburnske obale u Zadru:


Dio 1 (od gradskog mosta u smjeru sjeverozapada u dužini od 130,00 m')

Radovi uklanjanja i demontaže:

 • Uklonjene su postojeće kamene i betonske poklopnice u dužini od 130,00 m'
 • Uklonjeno je postojeće kameno opločenje te betonska podloga ispod opločenja u površini od 52,00 m2
 • Uklonjen je postojeći betonski zastor u površini od 540,00 m2

Zemljani radovi:

 • Uklonjen je postojeći nosivi sloj u dužini od 130,00 m'
 • Napravljeni su svi iskopi za elektroinstalacije i za vodovodne instalacije
 • Izrađen je novi nosivi sloj ispod betonske podloge u dužini od 130,00 m'

Betonski radovi:

 • Izvedena je nova AB podloga ispod kamenog opločenja u dužini od 130,00 m'
 • Izvedena je nova AB pasica na rubu betonske podloge u dužini od 31,00 m'

Kamenarski radovi:

 • Ugrađene su rubne kamene ploče između obale i asfaltnog dijela u dužini od 31,00 m'
 • Ugrađene se kamene poklopnice u dužini od 130,00 m'
 • Ugrađeno je kameno opločenje u količini od 90,00 m2

Montažni radovi: 

 • Ugrađena je linijska kanalica u dužini od 106,00 m'
 • Ugrađeni se separatori S1 i S2 te svi komadi potrebni za funkcioniranje sustava odvodnje
 • Ugrađene su sve vodovodne cijevi i sve elektroinstalacije

Lučka uprava Zadar ulaže maksimalne napore kako bi opsežni radovi koji se odvijaju u sklopu Projekta Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok u što manjoj mjeri otežavali redovno odvijanje pomorskog prometa, kao i normalnih funkcija i uobičajenog života našega grada, te se ovim putem još jednom zahvaljuje svim građanima, ali i ostalim dionicima na strpljenju koje pokazuju kako bi u konačnici svi zajedno, po završetku radova, mogli uživati u još ljepšoj zadarskoj rivi.